Nomina

Vad betyder namnet?

Skriv in ditt förnamn eller namnet på en historisk person och tryck på sök. Tips: Om du söker efter namnet Ola så kan du få träffar på namn som börjar med ”ola” till exempel ”Olaus”.

Din sökning på Gull gav 25 träffar

Gull

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Härledning

En kortform av det fornsvenska namnet Gunhild som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid. Kan även vara ett yngre svenskt namn bildat av orden gull eller gullig.

Äldsta belägg i Sverige

1893

Gulla

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Härledning

En kortform av det fornnordiska namnet Gunhild som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid och av Gunilla som är en medeltida latiniserad form av Gunhild. Kan även vara ett namn som är bildat av ordet gull eller möjligen gullig.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Kulla Gulla, litterär gestalt i flickboksboksklassiker med samma namn, skriven av författaren Martha Sandwall-Bergström. Första boken publicerades 1945.

Gullan

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Härledning

Ett kortform fav det fornnordiska namnet Gunhild som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid och av Gunilla som är en medeltida latiniserad form av Gunhild. Kan även vara ett namn som är bildat av ordet gull eller möjligen gullig.

Äldsta belägg i Sverige

1890

Historiska personer

Gullan Bornemark, kompositör och författare till barnvisor. Verksam i radion under 1960-talet.

Gullborg

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En yngre form av det fornsvenska namnet Gudhborg som är sammansatt av orden gud och borg som betyder beskydd.

Äldsta belägg i Sverige

1864

Gullbrand

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En variant av det fornnordiska namnet Gudhbrand som är sammansatt av orden gud och brand som betyder svärd.

Äldsta belägg i Sverige

1358

Gullbritt

Okänt

Förekomst

Mindre vanligt

Härledning

Ett nybildat namn av den fornnordiska namnleden Gull-, ursprungligen Gud och Britt som är en kortform av Birgitta, ett keltiskt namn som betyder den höga.

Äldsta belägg i Sverige

1916

Gulldis

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av de fornnordiska namnlederna gull, ursprungligen gud och dis som betyder ödesgudinna.

Äldsta belägg i Sverige

1919

Gulle

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En fornsvensk kortform av namn som inleds med ordet gud. ex. Gudhlef, Gudmar och Gudfrid. Kan även vara ett yngre smeknamn som betyder den gullige.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Gullek

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En yngre form av det fornsvenska namnet Gudhlek som är sammansatt av orden gud och leik som betyder lek, kamp.

Äldsta belägg i Sverige

1882

Gullemor

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn med smeknamnskaraktär.

Äldsta belägg i Sverige

1933

Gullev

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En yngre form av det fornsvenska namnet Gudhlef som är sammansatt av orden gud och lef som betyder arvinge.

Äldsta belägg i Sverige

1916

Gullevi

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn med fornnordisk klang av de gamla namnlederna Gull-, ursprungligen Gud och vi som betyder helgad, vigd åt gudarna.

Äldsta belägg i Sverige

1883

Gullgerd

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn med fornnordisk klang av gull, ursprungligen gud, här troligast i betydelsen gullig, och gerd som härstammar från ordet gård som betyder omgärdad, skyddad.

Äldsta belägg i Sverige

1953

Gulli

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Härledning

En kortform av det fornsvenska namnet Gunhild som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid och av Gunilla som är en medeltida latiniserad form av Gunhild.

Äldsta belägg i Sverige

1800

Gullif

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En variant av det fornsvenska namnet Gudhlef som är sammansatt av orden gud och leifr som betyder arvinge.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Gullik

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En yngre form av det fornsvenska namnet Gudhlef som är sammansatt av orden gud och leifr som betyder arvinge.

Gull-Lis

Okänt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av gull, guld eller gullig och Lis som är en kortform av Elisabet som härstammar från det hebreiska namnet Elisheba som betyder Gud är fullkomlighet.

Äldsta belägg i Sverige

1900

Gull-Maj

Okänt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av gull, guld eller gullig och Maj som är en svensk kortform av det ursprungligen arameiska namnet Maria som möjligen betyder trotsig.

Äldsta belägg i Sverige

1934

Historiska personer

Namn på ko i folkskolans läsebok Sörgården författad av Anna-Maria Roos. Boken publicerades 1913.

Gullmar

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En yngre form av det fornnordiska namnet Gudhmar som är sammansatt av orden gud och mar som betyder berömd.

Äldsta belägg i Sverige

1888

Historiska personer

Gullmarsplan i Stockholm. Gullmarsfjoden i Bohuslän. Kai Gullmar, egentligen Gurli Bergström, 1905-82, vis- och schlagerkompositör.

Gull-Marie

Okänt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av orden gull, guld eller gullig och Marie som ursprungligen är ett arameiskt namn som möjligen betyder morsk, trotsig.

Äldsta belägg i Sverige

1914

Gullveig

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett isländskt namn som är sammansatt av orden gull, guld och veig som betyder kraft.

Äldsta belägg i Sverige

1900

Historiska personer

Gullveig, sierska som det berättas om i Voluspa.

Gullvi

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av orden gull, guld eller gullig och vi som är en fornnordisk namnled som betyder invigd.

Gullvig

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En svensk form av det isländska namnet Gullveig som är sammansatt av orden gull, guld och vig som betyder kraft.

Äldsta belägg i Sverige

1916

Gullvor

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nybildat namn av de fornnordiska namnlederna gull, ursprungligen gud och vor som troligen betyder försiktig.

Äldsta belägg i Sverige

1908

Gully

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En kortform av det fornnordiska namnet Gunhild som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid och av Gunilla som är en medeltida latiniserad form av Gunhild.

Äldsta belägg i Sverige

1800