Hoppa till innehåll

Accession

Runt 1890 - osäkerhet om exakt år föreligger - tillfördes SHM ett antal föremål funna i Svarta Jorden, Björkö, Adelsö sn. under de 1883 av Vicekonsul Nils Perssons företagna och tämligen infama bengrävningarna.

Föremålen var, bland annat, kammar, 1 sländtrissa, 1 fragment av en oval spännbuckla, pärlor samt 3 yxor.

Ny Björn Gustafsson 06-07-04

Inventarienummer
8649
Accession
Obekant
Förvärvad
1890
Innehåller