Hoppa till innehåll

En historisk period

Medeltiden är den första tidsperiod som kan kallas för en historisk period. Det betyder att det finns inhemska skriftliga källor som beskriver den.


De tidigare perioderna – stenåldern, bronsåldern och järnåldern – kallas förhistoriska perioder, för att vi endast eller främst känner dem genom arkeologiskt källmaterial. Från medeltiden finns både skriftliga och arkeologiska källor. Det är bra då de kompletterar varandra. Det visar sig nämligen ofta att skrifter vars innehåll härrör från medeltiden berättar en helt eller delvis annan historia än de arkeologiska lämningarna. I de arkeologiska källorna syns också de vanliga människorna på ett helt annat sätt.

Arkeologisk utgrävning i det medeltida Sigtuna i Uppland. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ