Hoppa till innehåll
25 mars 2018 Kl. 12:00 – 16:30

Mars 1968 i Polen – 50 år senare

Mars 1968 i Warszawa började med studentrevolten och protester från de intellektuella som en del i kampen för ett demokratiskt och mer liberalt samhällssystem. Den kommunistiska makten svarade med utrensningar och repression av olika slag, och startade en antisemitisk kampanj i landet.

Cirka 13 000 polska judar lämnade sitt land åren 1968–1972. En stor grupp av dem kom till Sverige.

  • Eftermiddagsseminarium om och kring händelserna i Polen år 1968. Kl 12:00–16:30, inklusive två pauser. Fri entré
  • OBS! Evenemanget är fullbokat!

Seminariet ger en analys av bakgrunden till händelserna i Polen år 1968 och belyser de polska judarnas historia efter andra världskriget. Det skildrar händelsernas förlopp och de långsiktiga konsekvenserna, antisemitismen som politiskt instrument och propagandamekanismerna. Dåtidens hatkampanj kommer även att diskuteras ur dagens perspektiv.

Seminariet tar likaså upp de svenska myndigheternas agerande i samband med den polsk-judiska gruppens ankomst till Sverige och vi får höra berättelser om personliga erfarenheter av mars 1968 och dess följder.

Vad hände i Mars 1968 i Polen?

Dariusz Stola, chef för Museets för de polska judarnas historia Polin: The ”Anti-Zionist” Campaign of 1968 in Poland, Causes and Consequences. Krzysztof Persak, historiker: Poland and Polish Jews after the Second World War. Michal Bilewicz, samhällspsykolog: Antisemitism in Poland 50 years after March 1968. Main components and dynamics.

Panelsamtalet modereras av journalisten Joanna Rose. Språk: Engelska.

Skämmas eller vara stolta?

Under fyra år tog Sverige emot över 3 000 judar från Polen. Hur gick mottagandet till – och vad hände sedan? Journalisten Ricki Neuman samtalar med historikerna Lukasz Gorniok, Paideia, och Izabela Dahl, Örebro Universitet. Språk: engelska

Röster

Journalisten Joanna Rose samtalar med Piotr Zettinger, Aleksander Perski och Leona Leah Rapoport om deras personliga erfarenheter av mars 1968. Språk: svenska

Därefter summering och avslutning.

Arrangerat av Vänförening för Museet de Polska Judarnas Historia POLIN med stöd av Stockholms stad och i samarbete med Historiska museet, Svenska kommittén mot antisemitism, Paideia, Judiska församlingen, Judisk krönika och Forum för levande historia.

25 – 31 mars 2019 - Vecka 13 (8)

Se allt som händer