Hoppa till innehåll

Pansarhandske (handske 1) av järn

Fragment till handske 1. Fragmenten är numrerade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, (15-16, 20-21), 17-18, 19, 22, 23.

Inventarienummer
18872
Undernummer
VI:2
SHM Föremålsidentitet
531358
Sakord
pansarhandske
Typ
handske 1
Material
järn
Anmärkning
Fragment till handske 1. Fragmenten är numrerade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, (15-16, 20-21), 17-18, 19, 22, 23.
Antal
1
Antal Fragment
20
Brukad
1250 - 1349 i Korsbetningen, Gotland, Sverige
Undersökt/Insamlat
1928 i Korsbetningen, Gotland, Sverige
Period
Från högmedeltid till senmedeltid
Tillhör
Hittad i
Har del
Används i