Hoppa till innehåll

Sylvester

Sylvester (eller Silvester), nyårsaftons namn, är namnet på ett helgon, som säkert inte var särskilt bemärkt i Sverige under medeltiden. Men han var biskop i Rom på 300-talet, påve 314-335 (Sylvester I), och tillskrivs en väldig betydelse i kristendomens historia.

Enligt legenden var det han som döpte kejsar Konstantin den store, den romerske kejsare som satte stopp för förföljelserna av de kristna i romarriket. Sylvester fick också enligt legenden av Konstantin ta emot den så kallade Donatio Constantini, den ”konstantinska donationen”. Den innebar kyrklig överhöghet över hela kristenheten, en mängd gods samt världslig suveränitet, allt som tack för att Sylvester botat Konstantin från spetälska.

Förfalskad källa

Redan på 1400-talet kunde man visa att uppgifterna byggde på en förfalskad källa. Men Sylvester måste ändå ha haft stor betydelse. Under hans tid i Rom byggdes de stora kyrkor som Konstantin lät grunda, bland annat den äldsta Peterskyrkan. Den dag då man firar hans fest i den katolska kyrkan, den 31 december, är den dag han begravdes.

Sylvester har namnsdag 31 december.