Hoppa till innehåll

Nyårsdagen

Flera av museets medeltida föremål och bilder har anknytning till särskilda dagar i almanackan. Enligt judisk tradition ska ett gossebarn omskäras på sin åttonde dag. För Jesus del skedde detta på nyårsdagen.


Nyårsdagen har i dag inget namn i almanackan; under medeltiden firades Herrens omskärelse, på latin Circumcisio Domini. Omskärelsen som ju innebär att man skär av förhuden, är sedan urminnes tider en judisk tradition. Så här står det i Gamla Testamentet, första Mosebok, där Gud talar till Abraham:

”Allt mankön bland eder skall omskäras; på eder förhud skall ni omskäras, och detta skall vara tecknet till förbundet mellan mig och eder. Släkte efter släkte skall vart gossebarn omskäras, när det är åtta dagar gammalt.”

Och så här fortsätter det i Lukasevangeliet:

”När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus.”

Enligt judisk tradition sker nämligen namngivning av pojkar vid omskärelsen.

Omskärelsen på ett altarskåp från Österåker. Inventarienr 3753. Foto: Lennart Karlsson/SHM

Dyrt att arbeta på helgdagen

Den som under medeltiden arbetade denna dag, som också var åttondedag jul, fick enligt biskop Brynolfs stadga från 1281 (Västergötland) böta till biskopen ”åtta örtugar av det mynt som då är gångbart”. Detta gällde också trettondagen.

Månadens föremål, januari, 2005
Av Göran Tegnér