Hoppa till innehåll

Kräklingbo: fingerring

Johan Johansson fann 1875 en guldspiral i sin åker. Den är en fingerring och har till skillnad från spirallagt betalningsguld omsorgsfullt bearbetade ändar.

De flesta spiralfingerringar i Sverige är lösfynd och har tolkats som nedlagda offergåvor.

I Danmark och Norge har man däremot påträffat dem i rika skelettgravar med fullständiga vapenutrustningar, som endast krigararistokratin lät följa med den döde.

Därför kan sådana fingerringar ha burits som ett speciellt tecken av en man med en militär grad närmast under befälhavaren – stormannen eller kungen.

Kräklingbo socken, Ekeskog