Hoppa till innehåll
30 september 2020 Kl. 18:00 – 19:00

Kväll för dig som ska dö

De flesta böcker har en början. Boken för dig som en dag ska dö är annorlunda eftersom den börjar med, fortsätter och avrundas med slutet, som vi ofta kallar döden.

Inte för att det är roligt utan för att det behövs. För trots att döden går hand i hand med livet självt håller vi den gärna på replängds avstånd.

I Sverige har döden professionaliserats. Många har aldrig sett en avliden och när vi ställs inför döden lämnas vi ofta ensamma. Men även om vi lever på en plats långt från krig och hungerkatastrofer finns döden här och den kommer med många frågor.

Boken för dig som en dag ska dö är till för dig som måste planera din egen begravning och till dig som hjälper en anhörig. Den är till dig som funderar över vad som händer med kroppen när vi dör och för dig som vill förstå dödens historia i Sverige. Den är till för att förklara dödens riter och symboler i olika religioner och traditioner och den är till dig som måste brottas med dödens juridik och känslor.

Men den ger också handfasta att göra-listor efter dödsfall och inför begravningar. Här förklaras olika platser för den sista vilan och här varvas fakta med reflektioner kring hur vi kan stötta varandra i sorg, våga ta hjälp när det brister och hur vi kan gå vidare. Det är en bok för alla oss som en dag ska dö.

Philip de Croy är programansvarig för religion och livsåskådning på Historiska museet, men också Sveriges enda thanatolog (dödsvetare). Han föreläser om döden och signerar Boken för dig som en dag ska dö.

Boka din plats här från och med den 16 september.

Historiska tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet åhörarplatser är begränsat till 40.

19 – 25 oktober 2020 - Vecka 43 (17)

26 – 31 oktober 2020 - Vecka 44 (12)

Se allt som händer