Hoppa till innehåll
29 november 2019 Kl. 15:00 – 16:00

Staten och folk på väg

Från Gustav Vasas tid ända fram till 1800-talets mitt var folk på resa tvungna att visa vilka de var och att de hade skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig. Men vilka var motiven och vad skilde den tidens pass från vår tids?

I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utvecklingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Passets historia speglar politiska och ekonomiska uppfattningar och människosyn över tid. Den reflekterar även utbyggnaden av statsapparaten och teknikens framsteg. Samtidigt utgör den historien om den lilla människans behov av bevisbar hemvist och identitet.

Med Anna-Brita Lövgren, fil. dr och docent i historia. Bokförsäljning och signering. I samarbete med Nordic Academic Press.

Boka plats

Boka din plats till föreläsningen här.

Programmet är kostnadsfritt.

Vi byter bokningssystem. I samband med det prövar vi nya regler för platsbokning. Under hösten 2019 är våra kostnadsfria programpunkter bokningsbara en vecka i förväg. Anledningen är att våra evenemang ofta blir fullbokade tidigt, men att mellan tio och 20 procent av platserna inte blir utnyttjade. Vi kommer att utvärdera effekterna av de nya reglerna efter hösten och justera dem om nödvändigt. Vi hoppas på förståelse för detta!

13 – 19 juli 2020 - Vecka 29 (22)

20 – 26 juli 2020 - Vecka 30 (22)

27 – 31 juli 2020 - Vecka 31 (16)

Se allt som händer