Hoppa till innehåll
15 april 2019 Eventet pågår: 12 – 18 april 2019

Påskutställning i Gotiska hallen

I påsktider passar vi på att ställa ut föremål som till vardags inte är tillgängliga.

En Kristi gravskulptur från Västerlövsta kyrka i Uppland och tio så kallade passionstavlor ur en korsvägsvandring från Tortuna kyrka i Västmanland ställs ut i utställningen Medeltida konst. Ett unikt tillfälle att se dessa föremål tillsammans!

Föremålen kan ses varje dag museet är öppet från och med fredagen den 12 april till och med söndagen den 12 maj.

Kristi grav

Från Västerlövsta kyrka i Uppland kommer en skulptur av den döde Jesus, liggande i sin grav. Få skulpturer av det här slaget har bevarats, men under medeltiden förekom de i många kyrkor, framför allt vid påsktidens så kallade passionsspel. Tack vare att skulpturen gick att plocka ur kistan, kunde uppståndelsen levandegöras genom en tom kista på påskdagen.

Skulpturen och kistan är tillverkade omkring år 1500 och troligen i Uppland. Jesu utmärglade kropp, allt blod, de gapande såren och en törnekrona vars taggar obarmhärtigt borrar sig in i hans panna visar tydligt på lidandet och smärtan. Betoningen på det fysiska lidandet är typiskt för tiden och kan även ses i flera av de samtida så kallade triumfkrucifixen.

Korsvägsstationerna

Från Tortuna kyrka i Västmanland kommer tio tavlor målade i olja på furu. Från början var de så kallade korsvägsstationer. Företeelsen uppkom på 1400-talet. Stationerna, som kunde variera i antal, bildade tillsammans en vandring och berättade alltid historien om Jesu lidande – den så kallade passionshistorien.

Ursprungligen har nog Tortunasviten innehållit fler tavlor, kanske 15, men alla har inte bevarats. Meningen var att kyrkobesökaren skulle stanna vid de olika stationerna, i bön leva sig in i Jesu lidande och i tanken genomgå en egen, inre korsvandring.

Målningarna, som är utförda omkring 1525, innehåller tio scener:

  • 1. Jesus tar farväl av sin mor Maria
  • 2. Jesus ber i Getsemane
  • 3. Judaskyssen
  • 4. Jesus inför Pilatus
  • 5. Jesus gisslas och misshandlas
  • 6. Jesus bär korset
  • 7. Jesus spikas fast på korset
  • 8. Den korsfäste Jesus omgiven av Maria och Johannes
  • 9. Jesu begråtande
  • 10. Jesu uppståndelse

Följ med Pia Bengtsson Melin, 1:e antikvarie, medeltid och kyrklig konst, på en specialvisning av Kristi grav och korsvägsstationerna. Två chanser, torsdag 25 april kl. 15.00 och fredag 26 april kl. 14.00.

OBS! Begränsat antal platser, hämta biljett i informationsdisken.

Läs mer om korsvägsstationerna, artikel av Anna Nilséns i Fornvännen.

10 – 16 juni 2019 - Vecka 24 (13)

17 – 23 juni 2019 - Vecka 25 (12)

24 – 30 juni 2019 - Vecka 26 (14)

Se allt som händer