Hoppa till innehåll
30 november 2016 Kl. 11:00 – 19:00

Konferens: Minne, berättande och historikerns ansvar

Hur skapar samhällen sina minnen och hur presenteras de? Vad väljer vi att minnas och vad tycker vi är lämpligt att glömma bort? Består historien av en sammanhållen tid, eller i stället av en mängd olika, korsande tider?

Dessa och andra frågor behandlas under konferensen där forskare verksamma i forskningsprogrammet Tid, minne, representation (2010-2015) presenterar sitt arbete för allmänheten. Dagen avslutas med ett samtal om litterärt och historiskt berättande.

Program

Kl. 11.00: Visning av utställningen History Unfolds med Helene Larsson Pousette och Hans Ruin. OBS! Visningen är fullbokad!

Kl. 12.00–13.00: Lunch på egen hand.

Kl. 13.00–14.15: Panelsamtal, ”Tidens former”. Med Dan Karlholm, Marcia Sa Cavalcante Schuback, och Petter Hellström. Moderator och inledning: Hans Ruin.

Kl. 14.15 – 14.30: Paus

Kl. 14.30 – 15.45: Panelsamtal, ”Minnets politik”. Med Victoria Fareld, Patricia Lorenzoni, David Gaunt. Moderator och inledning: Ulla Manns.

Kl. 15.45 – 16.15: Paus med kaffe

Kl. 16.15 – 17.30: Panelsamtal, ”Historiens material och medier”. Med Jayne Svenungsson, Trond Lundemo och Johan Hegardt. Moderator och inledning: Johan Redin.

Boka plats till dagsprogrammet 

Kl. 18.00– 19.00: ”Litteratur som historisk erfarenhet – samtal om litterärt och historiskt berättande”
Kan vi närma oss historien genom skönlitteraturen? Vad förmår skönlitteraturen berätta om det förflutna som den historiska redogörelsen inte klarar av? Med Stefan Helgesson, Gabriella Håkansson, Claudia Lindén, och Göran Rosenberg

Boka plats till kvällsprogrammet

I samband med symposiet presenteras boken Tid, minne representation – om historiemedvetandets förvandlingar. Rapport från ett forskningsprogram (Makadam förlag) av Markus Huss, Ulla Manns och Hans Ruin, som också delas ut till deltagarna.

I anslutning till konferensen visas arbeten av konstnären Mikael Lundberg som också varit knuten till forskningsprogrammet.

Konferensen arrangeras av Södertörns Högskola i samverkan med History Unfolds på Historiska museet. Tid, minne, representation är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

 

20 – 26 januari 2020 - Vecka 04 (12)

27 – 31 januari 2020 - Vecka 05 (8)

Se allt som händer