Hoppa till innehåll

Hantverk på Björkö

Birka var i mångt och mycket en produktionsplats inom vars vallar olika typer av hantverk bedrevs.


I det arkeologiska källmaterialet, det vill säga fynden, möter vi spåren efter så vitt skilda verksamheter som bronsgjutning, kamtillverkning, järnframställning och smide, pärlmakeri, textilproduktion och pälsberedning för att bara nämna de som kanske avsatt tydligast spår i de ytor av Svarta jorden som hittills undersökts.  Andra verksamheter som säkerligen också bedrevs var skotillverkning, garvning och olika typer av läderarbeten, snickeri samt – givetvis – timmerarbete vid båt- och husbyggnationer.

Såväl män som kvinnor och barn var troligtvis engagerade i hantverkandet, men till vilken grad och om visst hantverk var förbehållet kvinnorna i Birka under det att annat mestadels utfördes av barnen eller männen, vet vi inte. Specialisering har säkerligen förekommit men många var säkert även mångsysslare och verksamma inom flera typer av hantverk. Vi vet heller inte om hantverkarna räknades till de fria människornas skara och därmed ägde rätt att själva välja sin verksamhet – samt eventuellt söka sig någon annanstans – eller om de var ofria med ytterst begränsade valmöjligheter.

En tredje sak som vi också vet väldigt lite om är var hantverkarna kom ifrån. Att de alla vuxit upp i och hämtats från närområdet till Birka är inte speciellt sannolikt. En fingervisning om att många kanske var komna långt ifrån ger de bronsgjutare som var verksamma under de äldsta skedena av Birka; de smycken och den teknik de använde påminner mycket om hur bronsgjutare i det frisiska Dorestad arbetade.