Hoppa till innehåll

År 7–9 och gymnasium

Visningar och workshops

Att boka en visning med våra museipedagoger ger ett mervärde till besöket.

Så bokar du en visning!

Industrialisering och samhällsomvandling

Hur påverkade nya idéer och världshandeln människors levnadsvillkor och sätt att tänka? Vi tar upp och diskuterar begrepp som kolonialism, industrialisering, emigration, klassamhälle och folkhem. Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

Människor i rörelse – tema migration

Föremålen i Historiska museets utställningar är funna i Sverige men många av dem har sitt ursprung från andra delar av världen. På temat migration gör vi nedslag i museets utställningar som belyser att människor genom alla tider har varit i rörelse. Längd: 50 min. Pris 900 kr.

Källor, källkritik och historiebruk

Hur skapas historia? Vad är källkritik? Vi samtalar om hur historia har brukats under olika tider. Vi visar exempel på arkeologiska och historiska källor. Vi diskuterar, tolkar och gör övningar i museets utställningar. Längd: 90 min. Pris: 1300 kr.

Massakern vid muren – Slaget om Gotland 1361

Vi utforskar olika tolkningar av ett brutalt medeltida slag utifrån olika typer av källor. Vi kopplar den historiska händelsen till samtidsfrågor om krig, fred, nationalism och historiebruk. Längd 50 min. Pris 900 kr. Längd 90 min. Pris: 1300 kr. I den längre varianten ingår värderingsövningar.

Ladda ner hela skolprogrammet här