Hoppa till innehåll

Skandinaviens kanske starkaste varumärke

2016-01-26

”We Call Them Vikings” är två turnerande utställningar om vikingarnas värld och vår bild av den. Nu har turen kommit till New York och museet Discovery Times Square. Vår avdelningschef vid kommunikation och publik, Sophie Nyman, ser fram emot att få närma sig den amerikanska publiken.


Hittills har utställningen ”We call them vikings” nått en sammanlagd publik på över 1,5 miljoner besökare. En siffra som, satt i ett svenskt perspektiv, är smått ofattbar. Sophie Nyman, avdelningschef för kommunikation och publik på Historiska museet, hoppas nu att resan över Atlanten mot just New York kan komma att exponera vikingarna för en ännu större publik. För intresset för de historier som museet kan dela med sig av, det saknas inte, konstaterar hon.

”Det är väldigt roligt att utställningsturnén i sin helhet har rönt så otroligt stor uppmärksamhet, och jag vågar nog påstå att det är första gången en utställning från ett museum i Sverige tar hela världens besökare med storm”, säger hon.

KANI_SHM_-111_artikel

Två besökare av utställningen ”We Called Them Vikings”.

Nyman ser även en möjlighet i att kunna vända på den ofta stereotypa föreställning som folk har om vikingarna. En bild som ofta rymmer hjälmar med horn på. Samtidigt som det är ett unikt tillfälle att få visa de originalföremål som utställningen består av.

”De själva såg sig ju inte ens som vikingar. Att ‘gå i Viking’ vad något man gjorde, det var inte något man var”, säger Sophie Nyman och tillägger:

”Vikingar är ett av Skandinaviens kanske starkaste varumärken, vid sidan av Abba och Ikea. Vikingatiden är mytomspunnen, full av spännande sagor om gudavärldar, tro och erövring. Men den rymmer även historier om familjeliv, handel, om att bruka jorden och arbeta på gården. För det var vad de flesta gjorde.”

På nästintill alla platser där utställningen har varit så har den slagit det museets publikrekord…

Historiska har troligen världens största samling av vikingatida föremål, men bara en bråkdel finns utställda i utställningen på museet i Stockholm. ”We call them vikings” är därför, menar Nyman, ett sätt att visa dessa föremål – och dess berättelser – för en bredare publik. Samtidigt som man förhoppningsvis kan väcka ett intresse om att komma till Historiska för att lära sig mer.

Något hon är säker på, efter att ha följt utställningens färd över världen, är att vikingatiden verkligen fascinerar. Mycket tack vare sina naturliga inslag av dramatik och överraskningar.

”Vi ser ett fantastiskt skickligt hantverkskunnande, kvinnorna lyser verkligen upp med sin närvaro som starka och handlingskraftiga på gården. Vi överraskas av de fullständigt heltokiga gudasagorna, men också av att de flesta som levde på vikingatiden var bönder som höll sig hemma.”

Med det sagt är det trots allt den mer äventyrliga och hänsynslösa bilden av vikingen som kommit att sätta sig hos den breda publiken:

”Vi fascineras naturligtvis av det vi redan bär med oss, det vill säga vikingarna som goda navigatörer, sjöfarare som ibland tog till våld. Vi ser också fåfänga handelspersoner som tog mode, trender och kulturyttringar till det vi i dag kallar Sverige, och som i utbyte handlade med slavar och skinn”, säger Sophie Nyman.

KANI_SHM_435_artikel

Sophie Nyman.

Följ Historiskas resa på Twitter och Instagram.