Hoppa till innehåll

Om myndigheten

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

SHMM är en central museimyndighet som består av:

SHMM.SE

På myndighetens webbplats, shmm.se, kan du läsa om: