Nomina

Vad betyder namnet?

Skriv in ditt förnamn eller namnet på en historisk person och tryck på sök. Tips: Om du söker efter namnet Ola så kan du få träffar på namn som börjar med ”ola” till exempel ”Olaus”.

Din sökning på odd gav 9 träffar

Odd

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som betyder udd eller spets.

Äldsta belägg i Sverige

1849

Historiska personer

Odd Breidfjording, isländsk 900-tals skald. Odd Snorrasson, isländsk munk vid Yingöre kloster som på 1170- och 80 talet nedtecknade sagor och verser och skrev biografier, på latin.

Oddbjörn

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden odd, udd eller spets och björn.

Odde

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En fornnordisk kortform av namn som börjar på Odd som betyder udd eller spets, ex. Oddbjörn och Oddmar.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Oddgerd

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett norskt namn, sammansatt av det fornordiska orden odd, udd, spets och gerd som betyder omgärdad, skyddad.

Oddmar

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, sammansatt av orden odd, udd eller spets och mar som betyder berömd.

Oddmund

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, sammansatt av orden odd, udd eller spets och mund som betyder beskydd.

Oddny

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett norskt namn, sammansatt av det fornordiska orden odd, udd, spets och ny som betyder ny, ung.

Äldsta belägg i Sverige

1902

Oddrun

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett norskt namn, sammansatt av de fornordiska orden odd, udd, spets och run som betyder runa, hemlig visdom.

Äldsta belägg i Sverige

1896

Oddvar

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, sammansatt av orden odd, udd, spets och varr som betyder krigare.