Titti Håkansson

Projektledare event/konferens

Avdelning

Kommunikation och publik

Telefon

08-519 557 00

E-post

titti.hakansson(a)historiska.se