Philip DeCroy

Visningspedagog

Visningar och workshops för skola, samt helg- och lovprogram.

Avdelning:

Historiska museet

Telefon:

08-519 556 32

E-post:

philip.decroy(a)shm.se