Mattias Malmberg

Målerikonservator

Avdelning

Kulturhistoria och samlingar

Telefon

08-519 55 718

E-post

mattias.malmberg(a)historiska.se