Malin Löfmark

Gruppchef besöksservice

Avdelning

Kommunikation och publik

Telefon

08-519 556 43

E-post

malin.lofmark(a)historiska.se