Abed Alnaji

Assistent

Avdelning

Kommunikation och publik

E-post

abed.alnaji(a)historiska.se