Hoppa till innehåll
01 – 24 september 2017 Kl. 13:00 – 14:30

Vikingavisningar

Vikings!

Meet the Vikings – legendary, misunderstood and feared. Discover stories of Viking life in one of the world´s largest Viking exhibitions.

September 1–24: Free guided tour in English, Friday, Saturday and Sunday at 13.00–13.30. The tour starts in the entrance hall. Get your ticket at the information desk. Limited number of participants!

Vikingar!

Vikingarna är legendariska, missförstådda och fruktade. Ta del av berättelser om vikingarnas liv, bland annat i handelsstaden Birka. Vi har världens största samling av fynd från vikingatiden.

1–24 september: Gratis visning på svenska, fredag, lördag, söndag, kl. 14.00–14.30. Samling i entréhallen. Hämta biljett i informationsdisken, begränsat antal platser.