Hoppa till innehåll
24 oktober 2018 Kl. 14:00 – 16:00

Norra Norrland: före medeltidens svenska kolonisation

Forskningsprogrammet Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr. har sedan 2012 undersökt norra Norrlands kustområden. Nya pusselbitar visar hur landskapet formades av fiskare, jägare, renskötare och bönder i relation till identitetsprocesser och samhällsförändringar under nära 1000 år.

Nu har du chansen att ta del av deras forskningsresultat. Under presentationen redogör forskarna för resultaten av mer än sex års forskning.

Boka din plats: Mejla info@silvermuseet.se och ange att bokningen avser ”Presentation 24/10”

Program

  • Kl. 14.00–14.10: Forskningens bakgrund och frågeställningar
  • Kl. 14.10–14.40: Den tidiga odlingens landskap. Resultaten visar att sädesodling uppträder samtidigt i kustområdet och i inlandets samiska miljöer med en odlingsform anpassad till ett rörligt landskapsbruk.
  • Kl. 14.40–15.10: Fiskets landskap. Kustbefolkningens insjöfiske på samisk mark innebar samförståndslösningar mellan jämbördiga parter.
  • Kl. 15.00–15.10: Bensträckare med kaffe.
  • Kl. 15.10–15.30: Handelns landskap. I norra Norrland utvecklades ett starkt och självständigt handelsnätverk med birkarlar som ombud för inlandets och kustens samhällen.
  • Kl. 15.30–15.50: Renskötselns kustlandskap. Ortnamn, fornlämningar och ekologiska undersökningar visar hur landskapsbruket förändrats över tid.
  • Kl. 15.50–16.00: Sammanfattning av resultaten och de lärdomar som programmet dragit.

Medverkande: Ingela Bergman, projektledare, docent i arkeologi och chef för Silvermuseet/INSARC, Greger Hörnberg, docent i ekologi, Silvermuseet/INSARC, Lars Liedgren, fil dr i arkeologi, Silvermuseet/INSARC, Per H. Ramqvist, professor emeritus i arkeologi, Umeå universitet,  Lars Östlund, professor i skogshistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

15 – 21 oktober 2018 - Vecka 42 (14)

22 – 28 oktober 2018 - Vecka 43 (12)

29 – 31 oktober 2018 - Vecka 44 (7)

Se allt som händer