Hoppa till innehåll
21 februari 2018 Kl. 18:00 – 19:00

En funktionalistisk borg

1943 öppnade Historiska museet i egna lokaler på Narvavägen, mitt under brinnande världskrig och efter många års trångboddhet i Nationalmuseums bottenvåning.

Museets samlingar är väl kända, men betydligt mer okänd är själva museibyggnaden som arkitekturhistoria.  Här presenteras husets spännande tillkomsthistoria och de olika stilhistoriska referenser som döljer sig både utanpå och inuti! Med Pia Bengtsson Melin, konsthistoriker och 1:e antikvarie vid Historiska museet.

Kostnadsfritt. Boka din plats här.

15 – 21 oktober 2018 - Vecka 42 (14)

22 – 28 oktober 2018 - Vecka 43 (16)

29 – 31 oktober 2018 - Vecka 44 (7)

Se allt som händer