Hoppa till innehåll
21 februari 2018 Kl. 18:00 – 19:00

En funktionalistisk borg

1943 öppnade Historiska museet i egna lokaler på Narvavägen, mitt under brinnande världskrig och efter många års trångboddhet i Nationalmuseums bottenvåning.

Museets samlingar är väl kända, men betydligt mer okänd är själva museibyggnaden som arkitekturhistoria.  Här presenteras husets spännande tillkomsthistoria och de olika stilhistoriska referenser som döljer sig både utanpå och inuti! Med Pia Bengtsson Melin, konsthistoriker och 1:e antikvarie vid Historiska museet.

Kostnadsfritt. Boka din plats här.

14 – 20 januari 2019 - Vecka 03 (12)

Se allt som händer