Hoppa till innehåll
17 november 2017 Kl. 15:00 – 16:00

Bok på Historiska

Bestiarium, med historikern och författaren Bo Eriksson, specialiserad på medeltiden.

Vilken sällsam värld de levde i, medeltidsmänniskorna! För dem var drakar, enhörningar och gripar lika verkliga som apor, hundar och elefanter.

Bestiarierna, medeltida djurböcker, skiljer sig markant från vår tids djur- och naturböcker. De handlar mer om hur människan ska leva sitt liv och ger förklaringar till vad de olika djuren symboliserar. Riktiga djur skildras sida vid sida med rena fabelväsen. Djuren beskrivs var och en för sig men beskrivningarna leder ofta till moraliska tolkningar, vad som var verklighet eller fantasi spelade inte så stor roll. Många av djuren, till exempel monstren, lever kvar som mytologiska figurer in i vår tids populärkultur.

Detta moderna bestiarium, som föreläsaren presenterar här, förenar det mesta och det bästa av de medeltida förlagorna. Varje djur beskrivs så som det kunde låta i originaltexterna, och korta essäer vid varje uppslagsord placerar varelserna i ett historiskt och kulturellt sammanhang.

Med Bo Eriksson, historiker och författare, specialiserad på medeltiden. Han har tilldelats Hertig Karls historiepris, Sveriges största, för att han ”förmedlat väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet” och ”etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av främsta klass”. Han är fil. dr i historia vid Stockholms universitet.

I samarbete med Dialogos förlag.

Föredraget är kostnadsfritt. Boka din plats här.

17 – 23 december 2018 - Vecka 51 (12)

31 december - Vecka 01 (1)

Se allt som händer