Hoppa till innehåll
18 oktober 2017 Kl. 17:30 – 18:30

Andliga perspektiv på Sveriges historia

Historiska museets pedagog Li Kolker visar utställningen Sveriges Historia och reflekterar tillsammans med Eva Emadén och Nadi Tofighian från Svenska Baha’i-samfundet kring människosyn, migration, kunskap och religionsfrihet ur Baha’iperspektiv.

Under 2017 visas konstverket Prayer på Historiska museet. Verket, som är skapat av konstnären James Webb, är ett samarbete med drygt 150 personer från olika religiösa organisationer i Stockholm. I samband med att vi visar verket bjuder vi in företrädare för religiösa organisationer att berätta om och reflektera kring föremål och historiska exempel i museet som på olika vis knyter an till deras tro och identitet.

Kvällens evenemang är ett samarbete mellan Historiska museet och Svenska Baha’i-samfundet. Baha’i är en världsreligion som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet, organisationen har cirka 1 000 medlemmar i Sverige och sex miljoner världen över som jobbar för visionen ”jorden är blott ett land och mänskligheten dess medborgare”.

OBS! Begränsat antal platser, boka din plats här! Samling i entréhallen kl. 17.30. Visningen är ca 50 min.

Bokade biljetter hämtas i informationsdisken senast 15 minuter före programmets start.

17 – 23 september 2018 - Vecka 38 (13)

24 – 30 september 2018 - Vecka 39 (15)

Se allt som händer