Hoppa till innehåll
13 oktober 2017 Kl. 15:00 – 16:00

Bok på Historiska

Olydnadens söner – politik och sexualitet i senmedeltidens Europa. Med författaren Henric Bagerius som samtalar med Anders Bergman från förlaget Natur och Kultur.

Under 1300- och 1400-talen var sexualitet politiskt sprängstoff. När kung, aristokrati och kyrka kämpade om makten i Europa ingick anklagelser om framförallt sodomi nästan alltid i propagandan. Den här kampen pågick även i det svenska riket. Vad ville egentligen heliga Birgitta ha sagt när hon kallade den svenske kungen Magnus Eriksson för ”olydnadens son” och påstod att han älskade män mer än han älskade sin gud, sin hustru och sig själv? Varför var det så viktigt för henne att utpeka kungen som sexuellt avvikande när hon manade svenskarna till uppror?

I Olydnadens söner gräver Henric Bagerius djupt bland elaka rykten och ont förtal som cirkulerade vid de senmedeltida hoven. Han drar fram sällsamma historier om impotens, otrohet, våldtäkt, incest och kastration, och visar hur sexuella handlingar gavs politisk innebörd när ett uppror mot en kung skulle motiveras eller hans avsättning rättfärdigas.

Henric Bagerius är docent i historia vid Örebro universitet och var redaktör för boken Politik och passion på Natur & Kultur.

Föredraget är kostnadsfritt. Boka din plats här.

I samarbete med Natur och Kultur.

24 – 30 september 2018 - Vecka 39 (19)

Se allt som händer