Hoppa till innehåll
03 maj 2017 Kl. 17:00 – 19:30

Spiritualizing the Museum

Museet – en plats för religionsmöten och andlighet.

Kl. 17.00: Dialogvisning

Konstnären James Webb tillsammans med inbjudna gäster från religiösa organisationer i Stockholm berättar om och reflekterar kring föremål på museet som på olika vis knyter an till deras tro och identiteter. Gäster är Syster Madeleine Fredell från Dominikansystrarna, Imam Mahmoud Khalfi från Stockholms moské, Noa Hermele verksamhetsansvarig på Paideia folkhögskola och Emma Hernejärvi, Gydja i Samfundet Forn Sed Sverige. Visningen avslutas med ett besök vid James Webbs konstverk ”Prayer”. OBS! Visningen hålls på engelska och svenska.

Samling i entréhallen, boka din plats här. Begränsat antal platser. Beställda biljetter avhämtas i entrén senast 30 min före utsatt tid, ej uthämtade biljetter släpps 15 minuter före visningens början.

Kl. 18.00–19.30: Boksläpp och föredrag

  • ”Prayer, behind the scenes”, James Webb berättar om sitt mångåriga arbete med det internationella konstprojektet Prayer. OBS! Föredraget är på engelska.
  • Fred i religionens namn – en interreligiös fredsantologi”, bokpresentation och panelsamtal. I en tid då media ofta ger en bild av religion som konfliktskapande vill vi komplettera bilden med några personliga texter från troende människor i Sverige från olika religioner om hur deras traditioner bär på goda, djupa och ibland utmanande budskap om fred. Tanken är att boken ska vara en tillgång för fördjupade samtal mellan människor av olika tro, och den riktar sig till både troende och icke-troende som är nyfikna på religionernas budskap om fred. Ambitionen med Fredsantologin är inte att ge några heltäckande bilder av religionerna, men resultatet utgör ändå en väldigt rik, mångfacetterad och kanske överraskande bild av vad religion i Sverige i dag står för.

Boka din plats här. Begränsat antal platser. Beställda biljetter avhämtas i entrén senast 30 min före utsatt tid, ej uthämtade biljetter släpps 15 minuter före programpunktens början.

Programmet är kostnadsfritt och hålls delvis på engelska.

Arrangemanget är en del av projektet History Unfolds och ett samarbete med Sveriges interreligiösa råd, Sveriges kristna råd, Stockholms moské, Dominikansystrarna, Paideia Folkhögskola och Samfundet Forn Sed Sverige.

15 – 21 oktober 2018 - Vecka 42 (14)

22 – 28 oktober 2018 - Vecka 43 (12)

29 – 31 oktober 2018 - Vecka 44 (7)

Se allt som händer