Hoppa till innehåll

Utforska det gömda

18.11 2016 – 19.11 2017

Historiska museet är, på grund av sin forskning och sina unika samlingar, en viktig aktör för att ge perspektiv på hur historia och kulturarv formas och förändras.


History Unfolds är ett försök att synliggöra hur historia skapas och används, och hur detta i sin tur har påverkat – och fortfarande påverkar – synen på samhället. Museet vill problematisera och komplettera bilden av historia i Sverige, göra det osynliga synligt, utforska det som är gömt och glömt och sätta de normer som skapat museet och dess samling under debatt.

Historiska museet har bjudit in konstnärer att inspireras av samlingarna och forskningen och skapa nya verk. Även befintliga verk av svenska och internationella konstnärer visas i museets kulturhistoriska utställningar.

History Unfolds består även av en utställning som presenterar utvalda föremål från museets samlingar. Föremålen visar på samlingens bredd men lyfter också fram berättelser och perspektiv som tidigare inte fått ta plats.

Medverkande konstnärer: Esther Shalev-Gerz, Dušica Dražić, James Webb, Minna L Henriksson, Elisabeth Bucht, Artur Żmijewski, Jananne Al-Ani, Hiwa K, Susan Meiselas och Meriç Algün Ringborg.

Forskaren och idéhistorikern Pia Laskar, är knuten till projektet inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Historiska museet, The Unstraight Museum och Livrustkammaren med stöd av Kulturrådet.

Curator: Helene Larsson Pousette