Hoppa till innehåll
05 May 2017 Kl. 13:00 – 14:30
Duration: 05 May – 18 June 2017

Guided Viking tours

Vikings!

Meet the Vikings – legendary, misunderstood and feared. Discover stories of Viking life in one of the world´s largest Viking exhibitions.

May 5–June 18: Free guided tours in English Fridays, Saturdays and Sundays at 13.00–13.30. The tour starts in the entrance hall.

Vikingar!

Vikingarna är legendariska, missförstådda och fruktade. Ta del av berättelser om vikingarnas liv, bland annat i handelsstaden Birka. Vi har världens största samling av fynd från vikingatiden.

5 maj–18 juni: Gratis visning på svenska, fredag, lördag, söndag, kl. 14.00–14.30. Samling i entréhallen.